Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitegoŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na swojej działce obarczone jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.


Copyright © 2019 Kursnaruciane.pl